U biskopu: Film HORIZONT: AMERIČKA SAGA – PRVO POGLAVLJE