Politika privatnosti

I. UVOD

Privredno društvo Maximo Portal doo Beograd, sa sedištem u Srbiji, Beograd, Sestara Strain 1/54, matični broj 108487822 (u daljem tekstu: „Maximo“), ima ulogu rukovaoca podacima o ličnosti koji se prikupljaju putem navedene platforme i njoj pripadajućih mobilnih aplikacija (domena i poddomena):

1. Trebinje.travel (Trebinje.travel) (u daljem tekstu: trebinje.travel platforma) (u daljem tekstu zajedno: Portal/aplikacija).

Maximo Portal pridržava se vašeg prava na zaštitu podataka o ličnosti („lični podaci“) i stoga vas ovom Politikom privatnosti informiše o prikupljanju i obradi ličnih podataka kada koristite Portal/aplikaciju, razlozima za prikupljanje i načinu korišćenja, osnovu obrade i postupku obrade, kao i o vašim pravima i načinima ostvarivanja istih. U slučaju dodatne ili drugačije obrade vaših ličnih podataka (obrade drugih vrsta ličnih podataka i/ili u druge svrhe), pre započinjanja takve obrade, bićete obavešteni o vrsti ličnih podataka, svrsi obrade i osnovu na kojem nameravamo da ih obrađujemo u tom konkretnom slučaju, kao i o vašim pravima u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. U takvim slučajevima, ukoliko je potrebno i ukoliko je to osnov obrade, zatražićemo saglasnost za takvu obradu vaših ličnih podataka. Ova Politika privatnosti čini sastavni deo pravila i uslova korišćenja svakog Portala/aplikacije kojoj pristupate. Samim pristupom Portalu/aplikaciji, korišćenjem njenih dostupnih usluga i funkcionalnosti, ili ostavljanjem komentara na Portalu/aplikaciji sa ili bez otvaranja Profila i prijave, posetioci daju saglasnost i prihvataju da Maximo Portal prikuplja, obrađuje i koristi informacije, odnosno lične podatke, na način utvrđen ovom Politikom privatnosti u svojstvu rukovaoca ličnih podataka.

Evo kompletiranog teksta bez prelamanja rečenica, sa zadržanom numeracijom i svim ostalim elementima:

**II KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO i SVRHA KORIŠĆENJA**

**Informacije koje prikupljamo**

1. Prilikom posete i korišćenja Portala/aplikacije isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili vaše lične podatke ne učinite dostupnim na neki drugi način, prikupljamo lične podatke koje prenosi vaš internet pretraživač, odnosno uređaj.

2. Ukoliko želite da ostavite komentar na objavljenu vest bez kreiranja korisničkog WMG profila (WMG ID-a), to možete učiniti ostavljanjem korisničkog imena-nadimka koji sami određujete. U tom slučaju, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti.

3. U slučaju da odlučite da kreirate korisnički WMG profil (WMG ID) (u daljem tekstu Profil) na Portalu/aplikaciji, činite nam dostupnim vaše lične podatke i to: e-mail adresu (koja služi kao korisničko ime) i lozinku, a u slučaju da se Profil kreira preko Facebook ili druge aplikacije/društvene mreže i vašu e-mail adresu, ime i profilnu fotografiju objavljenu na Facebook ili drugoj aplikaciji/društvenoj mreži koje sistem automatski preuzima kod ovog vida otvaranja Profila, s obzirom da naši Portali/aplikacije takođe koriste funkciju Facebook App + „Connect“ da pojednostave proces registracije za korisnike koji već imaju Facebook naloge.

4. Kada je u pitanju kreiranje korisničkog Profila na Trebinje.travel platformi, Maximo Portal može prikupljati i sledeće podatke i informacije koje vi, kao korisnici navedene platforme ostavljate prilikom otvaranja Profila ili postavljanja oglasa: ime i prezime, broj kontakt telefona, e-mail adresu, adresu stanovanja ili drugu priložena adresu bilo adresa boravka ili adresa nalaženja oglašene stvari; broj pasoša (kao opciono polje) za lica koja nisu državljani Republike Srbije.

5. Kada je u pitanju kreiranje korisničkog Profila na iskustva&preporuke platformi, Maximo Portal može prikupljati i sledeće podatke i informacije koje vi, kao korisnici navedene platforme ostavljate prilikom otvaranja Profila ili objavljivanja recenzija: nadimak, lično ime i prezime, e-mail adresu.

6. Maximo Portal takođe automatski prikuplja, obrađuje i koristi određene pseudonimizirane informacije, odnosno podatke, u vezi sa načinom na koji posetioci koriste internet strane Portala/aplikacije; uređajima i ključnim rečima koje se koriste prilikom pretrage, posećivanja i korišćenja funkcionalnosti Portala/aplikacije; lokacijom sa koje Korisnik pristupa Portalu/aplikaciji, vremenom i datumom ostavljanja komentara na Portalu/aplikaciji kao i IP adresu (lokaciju) sa koje je komentar postavljen, odnosno sa koje je registracija na Portalu/aplikaciji izvršena;

**Informacije u vezi sa ovim podacima iz prethodnog stava mogu biti u vidu:**

– Podataka o uređajima sa kojih posetioci pristupaju Portalu/aplikaciji: operativni sistem i njegovu verziju, marku i tip uređaja, podatke o internet mreži sa koje pristupate Portalu/aplikaciji;

– Informacija u vezi sa korišćenjem Trebinje.travel.rs internet strane;

– Podaci o lokaciji u formi IP adresa;

Svrha korišćenja

Sve navedene lične podatke prikupljamo i obrađujemo u različite svrhe koje mogu proisteći iz zakonskih obaveza ili ugovorne obaveze sa korisnicima Portala/aplikacije koje su definisane zakonima Republike Srbije i uslovima korišćenja Portala/aplikacije, ili u marketinške i svrhe personalizovane komunikacije sa korisnicima i to:

1. U svrhu omogućavanja pretraživanja i korišćenja Portala/aplikacije, komunikacije sa korisnicima, (bilo da se radi o pitanjima korisničke podrške, povratnih informacija ili drugih pitanja), kao i ostavljanja komentara u okviru Portala/aplikacije;

2. Radi autentifikacije korisnika, resetovanje lozinki, verifikacije Profila, ili za pružanje obaveštenja o sigurnosnim pitanjima;

3. Da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa korišćenjem Portala/aplikacije, sprečili ili otklonili eventualne zloupotrebe ili kršenja prava ili propisa. Ovo uključuje i blokiranje komentara/oglasa koji krše naša Pravila i uslove korišćenja i relevantne zakonske propise;

4. Radi beleženja istorije pregledanja Portala/aplikacije, te prikupljanja podataka o preferencijama i ponašanju korisnika (poput vrsta vesti koje se čitaju ili koliko informacija o tome koliko često posećuju Portale);

5. U marketinške svrhe (uključujući analizu vaših interesovanja, u cilju plasiranja vama prilagođenih/odgovarajućih reklamnih poruka i informacija, marketinških materijala ili promocija (slanje newslettera), kao i za pružanje personalizovanog iskustva korisnicima (slanje personalizovanih vesti, preporuka ili posebnih ponuda koje su relevantne za korisnike);

6. Radi slanja informacija o ažuriranjima na Portalu/aplikaciji koje su važne za registrovane korisnike, novim funkcionalnostima koje smo pokrenuli za registrovane korisnike i novim pogodnostima koje smo za njih kreirali;

7. Radi sprečavanja krivičnih dela i pružanja pomoći državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno kao pomoć pri rešavanju građanskih sporova na zahtev suda ili drugog nadležnog organa.

Korišćenje kolačića (Cookies) i sličnih tehnologija

1. Portal/aplikacija koristi kolačiće (cookies). Kolačići su male tekstualne datoteke koje se smeštaju na uređaj posetilaca internet stranica i koriste se za poboljšanje efikasnosti funkcionisanja internet stranica, kao i za pružanje određenih informacija vlasnicima tih internet strana.

2. Prema Korisnicima Portala/aplikacije, mogu se koristiti privremeni i trajni kolačići u svrhu boljeg razumevanja kako Korisnici komuniciraju sa Portalom/aplikacijom, da bi se pratila ukupna upotreba i rutiranje internet saobraćaja na Portalu/aplikaciji, u svrhu unapređenja Portala/aplikacije i njenih funkcionalnosti, kao i u svrhu prikazivanja reklama Korisnicima.

3. Privremeni kolačići omogućavaju određene karakteristike Internet strane i brišu se iz računara kada se Korisnik diskonektuje ili napusti Portal/aplikaciju. Trajni kolačići ostaju i nakon zatvaranja Internet pretraživača i mogu biti korišćeni i pri narednim posetama Portalu/aplikaciji. Trajni kolačići mogu biti uklonjeni praćenjem uputstva za pomoć samog internet pretraživača.

4. Dodatno, većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali je moguće promeniti opcije samog pretraživača da ih ne prihvata bez prethodne autorizacije za sve internet strane koje Korisnik posećuje.

5. Prilikom prve posete Portalu/aplikaciji, prikazuje se obaveštenje o svim kolačićima koje koristimo, koje podatke oni prikupljaju, kao i u koje svrhe ukoliko je to neophodno u skladu sa važećim propisima. Bez neophodnih kolačića nije moguće pretraživati i koristiti Portal/aplikaciju. Za sve ostale kolačiće, imaćete mogućnost da li želite da prihvatite njihovo korišćenje ili ne. Ako ne prihvatite da koristite takve kolačiće to vas neće onemogućiti da koristite Portal/aplikaciju, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišćenja. Korisnik može onemogućiti skladištenje kolačića putem podešavanja svog pretraživača na odgovarajući način.

OSNOV ZA OBRADU PODATAKA

Osnov obrade podataka o ličnosti je vaš pristanak kao lica na koje se podaci odnose, izvršenje ugovorne obaveze, kao i legitimni interes rukovaoca, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: ZZPL).

Prihvatanjem pravila i uslova navedenih u ovoj Politici privatnosti na način predviđen u daljem tekstu, odnosno u okviru samog Portala / aplikacije, dajete izričit pristanak na obradu podataka o ličnosti na način i u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti.

IV DELJENJE I PRENOS PODATAKA

Vaši lični podaci mogu biti učinjeni dostupnim povezanim licima Maximo Portal, dobavljačima (pružaocima usluga), poslovnim partnerima i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka, a sve sa ciljem ispunjenja svrhe obrade za koju su lični podaci prikupljeni, kao i u skladu sa važećim propisima. Možemo da ustupamo, činimo dostupnim i/ili objavljujemo informacije i lične podatke koje prikupljamo od naših Korisnika u sledećim situacijama:

1. Kada postoji izričit pristanak Korisnika – lica na koje se odnose lični podaci, koji je dat prihvatanjem ove Politike privatnosti.

2. Kada postoji zvanični zahtev i ispravno formulisan Profil nadležnog organa.

3. Kada je ustupanje ili činjenje dostupnim ličnih podataka neophodno zarad ispunjenja ugovorne obaveze prema Korisnicima ili ostvarenja ugovornih prava prema Korisnicima.

Uobičajeni Slučajevi u kojima dolazi do deljenja / činjenja dostupnim ličnih i drugih podataka su:

– Zbirne informacije ili Nepersonalizovane Informacije: Možemo podeliti zbirne informacije koje ne uključuju lične podatke i možemo na drugi način otkriti nepersonalizovane podatke i Log podatke trećim licima za potrebe industrijske analize, profilisanja i u druge svrhe.

– Treća lica kao Pružaoci usluga: Možemo angažovati treća pravna ili fizička lica da nam pomognu u pružanju ili pružaju naše usluge u naše ime, da pružaju usluge vezane za prodaju usluga ili roba koje možemo da obavljamo preko Portala/aplikacije ili da nam pomognu u analiziranju korišćenja naših usluga. Ova treća lica imaju pristup zbirnim informacijama koje prikupljamo od naših Korisnika samo radi obavljanja ovih zadataka u naše ime, primenjuju adekvatne mere bezbednosti i obrađuju podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova treća lica su privredna društva čije je sedište u Srbiji ili u zemljama koje se nalaze na listi iz člana 64. stav 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno koje obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

– Poslovni Transferi: Možemo prodati, prebaciti ili na drugi način podeliti neka ili sva osnovna sredstva, uključujući lične podatke prikupljene od naših Korisnika u slučaju spajanja, pripajanja, reorganizacije ili prodaje osnovnih sredstava ili u slučaju bankrota.

– Povezana pravna lica: Lične podatke činimo dostupnim povezanim pravnim licima u čijem vlasništvu, odnosno koja upravljaju Portalima/aplikacijama, a u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti.

Evo vašeg teksta bez prelomljenih rečenica, sačuvane numeracije i ostalog formata:

1. Poštovanje Zakona i saradnja sa državnim organima
Mi sarađujemo sa državnim organima i službenim i drugim licima koja su odgovorna za primenu zakona i radi usklađivanja sa zakonom. Mi ćemo učiniti dostupnim bilo koji podatak prikupljen od Korisnika državnim organima i njihovim službenicima ili drugim licima ako je prema važećim propisima to neophodno ili primereno da odgovorimo na zahteve ili pravne procese (uključujući, pored ostalog, i sudske Profile) ovih lica ili da zaštitimo našu imovinu i prava, kao i prava trećih lica, da zaštitimo javnu bezbednost, kao i bezbednost pojedinaca ili da sprečimo ili zaustavimo aktivnost za koju smatramo da je ili predstavlja rizik da bude na bilo koji način protivna zakonu, neetička ili kažnjiva.

2. Međunarodni Transfer
Vaši lični podaci mogu, u cilju realizacije saradnje sa Pružaocima usluga, biti prebačeni ili održavani na računarima koji se nalaze izvan Republike Srbije, i to na serverima lociranim u državama članicama Saveta Evrope ili SAD-a.

Evo kompletnog teksta bez preloma rečenica:

**V. LINKOVI ZA DRUGE INTERNET STRANE**

Portal/aplikacija sadrži linkove za druge internet strane. Ako izaberete da posetite Portal klikom na reklamni link ili neki drugi tip reklame, ili klikom na link neke treće strane, bićete preusmereni na internet stranu trećeg lica. Činjenica da mi povezujemo sa internet stranom ili postavljamo reklamne linkove ili neki drugi tip reklame ne predstavlja odobrenje, ovlašćenje ili povezivanje sa tim trećim licem, niti to predstavlja odobrenje njihove politike o zaštiti informacija i privatnosti. Mi ne preuzimamo kontrolu nad internet stranama trećih lica. Te druge internet strane mogu da pošalju sopstvene kolačiće ili druge fajlove u vaš kompjuter/telefon/tablet, prikupe podatke ili zahtevaju lične informacije od vas. Druge internet strane slede drugačija pravila u pogledu korišćenja ili objavljivanja ličnih podataka koje im vi pružite. Savetujemo vam da pročitate pravilnike o zaštiti privatnosti ili izjave drugih internet strana koje posećujete.

**VI. BEZBEDNOST**

Veoma brinemo o bezbednosti vaših informacija i preduzimamo administrativne, fizičke i elektronske mere osmišljene da zaštite vaše informacije od neovlašćenog pristupa. Lični podaci se čuvaju u bazama i serverima zaštićenim savremenim bezbednosnim tehnologijama, a pristup ličnim podacima Korisnika imaju isključivo zaposleni koji su prošli adekvatnu obuku. U vezi sa bezbednošću podataka Maximo Portal primenjuje prepoznate standarde sigurnosti informacija:

– Sprovodi tehničke i organizacijske mere zaštite zasnovane na proceni rizika;
– Proverava prikupljanje informacija, čuvanje i načine obrade;
– Testira organizacijske i tehničke mere zaštite;
– Preuzima mere koje mogu identifikovati i/ili sprečiti neovlašćeno prikupljanje i zloupotrebu ličnih podataka;
– Koristi savremene načine zaštite svih identifikacionih podataka i drugih osetljivih informacija koristeći najnovije vidove enkripcija Customer Data Cloud rešenja.

Mi ćemo izvršiti zakonsku obavezu i obavestiti vas o svakom narušavanju bezbednosti, poverljivosti ili integriteta vaših nekodiranih elektronski sačuvanih „ličnih podataka“ (kako je utvrđeno važećim zakonskim propisima), elektronskom poštom ili upadljivom objavom na Portalu / aplikaciji u najkraćem mogućem roku i bez neopravdanog odlaganja, ukoliko je to u skladu sa 1) legitimnim potrebama sprovođenja zakona ili 2) bilo kojim merama neophodnim da se utvrdi obim povrede privatnosti i povrati integritet sistema podataka.

VII PRAVA VLASNIKA LIČNIH PODATAKA

Korisnik, odnosno lice na koje se odnose podaci koje Maximo Portal obrađuje, ima pravo na uvid u sve lične podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju, kao i pravo da zatraži da im svi lični podaci koje Maximo Portal skladišti budu dostavljeni u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, vlasnik podataka ima sledeća posebna prava:
1. Pravo na informisanje: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo na informisanje o tome da li Maximo Portal, koji je rukovalac podacima, vrši obradu njegovih ličnih podataka i na koji način.
2. Pravo pristupa: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom.
3. Pravo na ispravku: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.
4. Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da traži da Maximo Portal, koji je rukovalac podacima, izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke, što inicira i sprovodi Korisnik sprovođenjem postupka brisanja Profila u skladu sa uputstvima na web sajtu/aplikaciji, uz posledice po Korisnika navedene tokom postupka brisanja Profila. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje ličnih podataka Korisnika može da dovede do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja potraživanja u građanskim sporovima.
5. Pravo ograničavanja obrade: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da traži od Maximo Portal-a, koji je rukovalac podacima, ograničenje u obradi njegovih podataka (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja usluga koje pruža Maximo Portal).
6. Pravo prenosivosti podataka: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka koji se obrađuju može zahtevati prenos tih podataka na drugog rukovaoca.
7. Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju. U slučaju povrede ličnih podataka, Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka ima pravo da o tome bude obavešten bez odlaganja. U slučaju da Korisnik koji je vlasnik ličnih podataka smatra da je neko od njegovih prava ugroženo, može podneti zvaničnu tužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Evo teksta koji možete kopirati na vaš sajt bez preloma rečenica i sa zadržanom numeracijom:

**VII TRAJANJE OBRADE**
Lične podatke Korisnika Maximo Portal će obrađivati (u zavisnosti od slučaja i konkretne svrhe i osnova obrade) dok postoji pristanak na obradu, dok traje ugovorna obaveza, odnosno dok postoji legitmni interes, a u svakom slučaju ne duže od 5 (pet) godina od dana početka obrade (prikupljanja) ličnog podataka, osim ukoliko je zakonom propisana obaveza čuvanja podataka u dužem vremenskom periodu.

**VIII POLITIKA NAŠE KOMPANIJE PREMA DECI**
Usluge koje Maximo Portal pruža preko Portala/aplikacije nisu namenjene maloletnim licima koja nisu navršila 15 godina (dalje: maloletnik). Maximo Portal ne prikuplja i ne obrađuje, svesno ni namerno lične podatke maloletnika. Roditelj ili zakonski staratelj koji primeti da je maloletno lice u njihovoj brizi dalo njihove ili podatke trećeg lica bez pristanka, a zarad ostavljanja komentara, ili otvaranje Profila i prijave na Portalu/aplikaciji, prijavu može poslati na adresu: [email protected]

**IX KONTAKT**
Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici, našoj praksi u vezi sa vašim ličnim podacima vezanim za Portal/aplikaciju, ili ako biste želeli da uklonimo vaše lične podatke iz naše baze podataka, slobodno nas kontaktirate na email adresu: [email protected]

**X IZMENE i STUPANJE NA SNAGU**
Ova Politika Privatnosti može biti ažurirana i izmenjena s vremena na vreme. Obavestićemo vas o bilo kakvim značajnim izmenama objavljivanjem nove Politike na internet strani Portala/aplikacije i/ili putem e-maila. Savetujemo vam da proveravate ovu Politiku privatnosti redovno zbog mogućih promena. Ova Politika privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja čime prestaju da važe odredbe prethodne politike privatnosti. Pristupanjem i korišćenjem bilo kog Portala/aplikacije, kao i ostavljanjem komentara, ili registracijom Profila i prijavom, smatra se da ste upoznati sa ovom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja svakog Portala/aplikacije kojoj pristupate i da pristajete na navedena pravila i uslove. Ova Politika privatnosti stupa na snagu danom objavljivanja na Portalima/aplikacijama navedenim u Uvodu ovog dokumenta i zamenjuje sve prethodne politike privatnosti na tim Portalima/aplikacijama.