Pravila

Pravila i uslovi korišćenja

1. Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt www.trebinje.travel, celokupan sadržaj istog, sav tekst, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su Preduzeća za izradu portala i usluge Maximo Portal d.o.o. (u daljem tekstu: Trebinje travel oglasi). Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Trebinje.travel oglasi zadržavaju pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

2. Registracija

Za korišćenje usluga sajta www.trebinje.travel neophodna je registracija, koja je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

3. Deklaracija

Deklaracija je obavezna za oglašavanje pravnih lica ili preduzetnika, kao i za fizička lica za oglase u sledećim kategorijama:

Posao
Posao/Briga o deci i starima, održavanje domaćinstva (može i za fizička lica, neophodna je fotokopija lične karte)
Pomoćna lekovita sredstva
Sportski preparati
Lovačko oružje
Usluge
Zdravstvo
Poljoprivredni proizvodi, sledeće potkategorije: Prerađevine od voća i povrća, Mlečni proizvodi, Meso i jaja, Pčelinji proizvodi i Vino
Nekretnine (samo za pravna lica)
kao i za sve oglase koji oglašavaju obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja prodaja proizvoda ili pružanje usluga.
Takođe, ako je za delatnost u okviru koje je predmet oglašavanja zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, oglašavanje se može obavljati ako je izdata ta saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa.
Zabranjeno je oglašavanje kojim se preporučuje oglašivač, aktivnost ili proizvodnja i promet robe i pružanje usluga koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom nadležnog organa.

Oglašivač je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za deklaraciju. Ovi podaci neće biti javno dostupni i tretiramo ih kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Deklaracija važi sve do promene podataka o oglašivaču. U slučaju promene podataka, oglašivač je dužan da tu promenu unese u Moj  profil / Moji podaci i deklaracija.

4. Sadržaj oglasa

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje e-maila, facebook, web adrese i cene. Takođe, nije dopušteno boldovanje i podvlačenje teksta ili upisivanje svih velikih slova ili specijalnih grafičkih karaktera, s ciljem isticanja oglasa. Nije dopušteno oglašavanje više nekretnina, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. U oglasima nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. Dozvoljeno je uneti isključivo punu cenu nekretnine jer se cena po kvadratu/aru automatski obračunava. Trebinje.travel oglasi zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima Trebinje.travel oglasa.

5. Zabrana oglašavanja

Zabranjeno je oglašavanje:

Pornografije
Opojnih droga
Oružja (osim sportskog i trofejnog)
Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete.
Alkoholnih pića (osim vina i piva)
Advokata i advokatskih usluga (ukoliko dođe do zloupotrebe i aktivacije oglasa, prilikom provere oglasi će biti obrisani a novac se u tom slučaju ne vraća oglašivaču).
Lekova, medicinskih sredstava ukoliko se ne dostavi dozvola za promet, metoda tradicionalne i alternativne medicine
Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje
Ulaznica za kulturne, sportske i druge manifestacije
Piratskih kopija proizvoda.
Takođe i:

Oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta;

Oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke;

Obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.

Prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu.

Oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.

6. Stopiranje oglasa

Oglas može biti stopiran iz sledećih razloga:

Tekst oglasa nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom Trebinje.travel oglasa
Oglasili ste ponudu posla kao fizičko lice
Ponudu posla možete oglasiti isključivo ako ste registrovani kao pravno lice/preduzetnik uz popunjenu deklaraciju. Izuzetak su Ponuda posla – kućne pomoćnice, bebisiterke.
Neodgovarajuća kategorija
Postavili ste oglas u kategoriju koja ne odgovara tekstu oglasa. Npr. uslugu ste postavili u kategoriju Ponuda posla i sl.
Oglasili ste potražnju
U kategoriji Nekretnine, potražnja je moguća isključivo preko baner oglasa. U svim ostalim kategorijama, oglasi za potražnju moraju biti plaćeni, odnosno Top, Premium ili baner oglas.
Niste dostavili deklaraciju/deklaracija je nepotpuna
Postavili ste oglas a niste dostavili deklaraciju ili je deklaracija nepotpuna (nedostaju obavezni podaci).
Tekst oglasa nije u skladu sa tačkom 4. i tačkom 5. (Sadržaj oglasa i Zabrana oglašavanja)
Nalozi mogu biti blokirani pravnim licima usled odluke oglašivača o prekidu saradnje
Ukoliko je otvoreno više naloga preko jedne e-mail adrese
Ukoliko se utvrdi da se fizičko lice oglašava preko više naloga i na taj način oglašava više od dozvoljenih besplatnih oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku
Ukoliko oglašivač ne izmeni oglas nakon upozorenja od strane Trebinje.travel oglasa i ne uskladi ga sa Pravilima i uslovima korišćenja, Trebinje.travel oglasi nemaju obavezu povraćaja uplaćenog novca.Takođe, nakon stopiranja oglasa, isti se ne može aktivirati već je potrebno postaviti novi koji će biti ponovo naplaćen. Ukoliko se ponavlja kršenje Pravila i uslova korišćenja, Trebinje.travel oglasi zadržavaju pravo trajnog blokiranja naloga.

7. Stopiranje fotografije u oglasu

Uz oglas možete postaviti 20 fotografija, s tim da iste moraju sadržati isključivo predmet prodaje ili ilustraciju usluge koja se oglašava. Nije dozvoljeno objavljivanje fotografija:

Neprimerenog sadržaja
Koje ne odgovaraju tekstu oglasa
Sa drugih sajtova, iz drugih štampanih medija ili bilo kog jasno označenog izvora
Iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu
Fotografije koje sadrže grafičku obradu radi isticanja
Fotografije koje sadrže web ili e-mail adesu oglašivača.

8. Obaveštavanje na mejl korisnika

Registracijom korisnik pristaje na periodično primanje promotivnih mejlova od firme Trebinje.travel oglasi, kao i na obaveštavanje o statusu oglasa. Korisniku je na stranici „Podešavanja“ u profilu omogućeno da otkaže primanje jednih i/ili drugih mejlova.

9. Upotreba i zaštita podataka i privatnosti

Trebinje.travel oglasi su dužni da zaštite privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Trebinje.travel oglasi prikupljaju samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka. Oglašivači se izričito protive preuzimanju i komercijalnoj upotrebi podataka iz svojih oglasa od strane trećih lica, te će se takav akt smatrati aktom nelojalne konkurencije.

Korišćenje „kolačića“ (cookies)

Šta su „kolačići“?
Kolačići (cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao vaš individualni identifikator, tako što ih pojedine stranice Trebinje.travel koje posećujete šalju vašem pretraživaču.
Svrha „kolačića“
Trebinje.travel koriste kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici Trebinje.travel, šaljemo vam kolačiće koji se pohranjuju na vašem računaru i služe da beleže informacije o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili našem sajtu). Kolačići ne sadrže vaše lične podatke, već su tu da omoguće bržu i korisniju upotrebu informacija i podataka koje ste već prethodno ostavili prilikom pristupa sajtu Trebinje.travel. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka internet stranica koja nije deo Trebinje.travel
U cilju boljeg razumevanja korisničkog ponašanja, Trebinje.travel koriste i analitike Google Analytics i Yandex metrica. Prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani sa vašim ličnim podacima koje ste dostavili prilikom registracije na našem sajtu. Osim navedenog,korisničko ponašanje prate i servisi za plasiranje reklamnih sadržaja. Ovi servisi prate ponašanje korisnika u cilju plasiranja reklamne poruke i uspešnosti reklame kampanje. Takođe, ovi sistemi prikupljene informacije prosleđuju trećim stranama i te informacije mogu biti korišćenje za plasiranje reklamnih poruka na drugim sajtovima.
Zabrana „kolačića“
Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Imate mogućnost zabrane primanja kolačića sa web stranice Trebinje.travel tako što na Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pretraživaču izaberete tu mogućnost. Napominjemo da će to dovesti do ukidanja nekih od osnovnih funkcionalnosti sajta.
Korišćenjem Trebinje.travel pristajete na obradu svojih podataka preko pretraživača, na opisani način i u navedene svrhe. Trebinje.travel se obavezuju da podatke koji su zabeleženi u profilu korisnika nikada neće proslediti bilo kome osim u situacijama u kojima to zakon nalaže.

10. Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Ovaj sajt je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili „preslikavanje“ početne strane sajta, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših oglašivača od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. Trebinje.travel oglasi zadržavaju pravo da obustave oglašavanje ukoliko utvrde da se fizičko lice oglašava preko više naloga i na taj način oglašava više od dozvoljenih besplatnih oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku.

11. Zaštita autorskih prava

Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju Trebinje.travel oglasima. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.

12. Odgovornost

Trebinje.travel ne odgovara za:

tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge Trebinje.travel oglasa, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.
brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.
bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Trebinje.travel oglasi zadržavaju pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.
svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. Trebinje.travel oglasi nisu odgovorni za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Takođe i:

za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.
za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi Trebinje.travel oglasa, već ih na sajtu samo prenosimo „onakve kakve jesu“ i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a Trebinje.travel oglasi će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.