Crkva Svetog Ilije nalazi se magistralnog puta Trebinje – Mostar u selu Mesari, na vrhu Ilijinog brda (Ilijina glavica).

Od Trebinja je udaljena oko 20 kilometara na obodu Popovog polja.

Crkva Svetog Ilije je trikonhos koji je više puta prepravljan.

Ova crkva se smatra vjerovatno i prvobitnom crkvom sagrađena u periodu od IX do XI vijeka.

Crkva je građena u preromaničkom stilskom karakteru.

U svojoj osnovi, crkva je trikonhalna i pripada centralnom tipu građevina. Dimenzije crkve su 10,00 x 5,50 metara, orijentisana je u pravcu istok-zapad.

Sa praistorijskom grobnom gomilom (tumulusom) i nekropolom sa stećcima u Mesarima ova crkva je proglašena za nacionalni spomenik BiH 2008. godine.

Inače, spada među najstarije građevine u čitavoj Hercegovini.

Region

Video

Samo gosti koji su rezervisali mogu ostaviti recenziju.