Manastir Zavala jedan je od najvažnijih vjerskih objekata na području južne Hercegovine.

Smješten je ispod planine Ostrog na rubu Popovog polja.

Ne postoje pouzdani podaci vremenu njegovog nastanka.

Narodno predanje kaže da se postanak crkve Vavedenja Presvete Bogorodice vezuje se za prvog hrišćanskog cara Konstantina.

Prema predanju on je nakon izgradnje velike crkve u Slanom stigao u Zavalu.

Nakon šro uvidio da je ovdašnje stanovništvo pobožno odlučio da tu sagradi hram.

Potvrda o prodaji vinograda Serafionu manastirskom Igumanu najstariji je pisani dokument koji se vezuje za manastir Zavala, a datira iz 1514. godine.

Specifičnost arhitektonskog rješenja crkve uslovljena je njenim položajem koji ostavlja utisak isposničkog monaškog prebivališta.

Velikim dijelom sjeverni zid crkve podvučen je od stijenu koja u suštini i čini sjeverni zid crkve.

Poznati srpski slikar XVII vijeka, hilandarski monah Georgije Mitrofanović je 1619. godine ukrasio unutrašnjost crkve freskama.

Ikona Emanuila (Isus dječak) oslikana na svodu crkve zauzima posebno mjesto u unutrašnjosti crkve.

Posebno je značajno napomenuti da je Sveti Vasilije Ostroški koji je rođen u obližnjem selu Mrkonjići bio iskušenik u manastiru Zavala.

Region

Video

Samo gosti koji su rezervisali mogu ostaviti recenziju.

Verifikovani oglas