Manastir Petropavlov nalazi se u Petrovom polju 7 kilometara jugoistočno od Trebinja.

Manastir Petropavlov se sastoji od ostatka crkve Svetog Petra (iz IV vijeka), koji se nalaze ispod današnje crkve, sagrađene 1906. godine.

Takođe, manastir se sastoji i od ostatka crkve Svrtog Pavla (iz V vijeka) koja je obnovljena 2007. godine.

Od marta 2003. godine kompletan prostor oko današnjeg manastira Svetih Apostola Petra i Pavla zajedno sa nekropolom stećaka je područje koje je proglašeno nacionalnim spomenikom BiH.

Jednostavne osnove i skromnih dimenzija, sa apsidom prekrivenim kamenim pločama, kao i popločanom unutrašnjošću i drvenim ikonostasom današnja crkva Svrtog Petra je tipična za ovo podneblje.

Neposredno uz crkvu Sv. Petra, tačnije sa njene južne strane nalazi se Crkva Svetog Pavla.

Ova crkva služila kao saborni hram u kome su obavljana bogosluženja.

Na to jasno ukazuje dostupa arhivska građa i arheološki nalazi.

Trikonhos sa krstionicom (otkriven 2001. godine) posvećen je Apostolu Pavlu služio za krštenja i sahranjivanje vjernika.

Region

Video

Samo gosti koji su rezervisali mogu ostaviti recenziju.