• Novo
    Stanje

Bolnica Trebinje je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na sekundarnom nivou.

Jedan dio zdravstvene zaštite ustanova obavlja i na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite.

Bolnica Trebinje u odnosu na patologiju koju obrađuje spada u bolnicu za akutnu njegu.

Kao takva, na nivou sekundarne zdravstvene zaštite treba da u potpunosti rješava zdravstvena stanja, probleme i bolesti akutnog karaktera.

Za obavljanje djelatnosti iz svog domena ustanova je kadrovski je osposobljena.

Ima organizovana odjeljenja i službe iz svih oblasti na nivou sekundarne zdravstvene zaštite.

Pored toga, osposobljena je i da pruža usluge dijela tercijarne zdravstvene zaštite za stanovnike regiona Trebinje.

Svoje usluge pruža kroz bolničko liječenje i konsultativno – specijalističku zaštitu.

Bolničko liječenje je organizovano na:

Odjeljenju za opštu hirurgiju sa ortopedijom,

Odjeljenju interne medicine sa Odsjekom za hemodijalizu i Služboom za onkologiju (koja funkcioniše po principu dnevne bolnice),

Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo,

Odjeljenje za pedijatriju sa neonatologijom,

Odjeljenje za pulmologiju,

Odjeljenje za urologiju,

Odjeljenje za neurologiju,

Odjeljenje za psihijatriju,

Odjeljenje za oftalmologiju i

Službu za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje.

Nalazi se u ulici Dr. Levija.

Region